Đà Nẵng: Gỡ vướng cho dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh thế nào?

Dự án KCN Hòa Ninh dự kiến thu hút 218 dự án thứ cấp tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ, giải quyết hơn 40.700 lao động nhưng sau nhiều năm vẫn gặp khó khăn tìm nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư tham gia nhưng không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Ngày 26/2, theo ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đơn vị đã có kiến nghị, đề xuất gửi UBND thành phố gỡ vướng triển khai lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Ninh.

Dự án KCN Hòa Ninh với tổng diện tích 400,02 ha được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tại Quyết định só 5383/QĐ-UBND ngày 26/11/2019. Đây được xác định là dự án trọng điểm của địa phương.

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo đánh giá của UBND thành phố Đà Nẵng, khi Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh đi vào hoạt động sẽ thu hút được khoảng 218 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm 26.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.384 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 40.700 lao động; có hiệu quả về mặt tài chính với tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là 15,26%, giá trị hiện tại thuần là 180,4 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn khoảng 10 năm 2 tháng.

Trong năm 2020, Ban Quản lý đã thực hiện các thủ tục mời thầu sơ tuyển theo quy định của pháp luật hiện hành. Có 9 nhà đầu tư mua hồ sơ mời sơ tuyển, nhưng chỉ có 3 nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ sơ tuyển.

Kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia không có hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo Hồ sơ mời sơ tuyển được duyệt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng trong phần diện tích của KCN Hòa Ninh theo quy định tại Luật Lâm nghiệp với phần diện tích 43,88 ha. Hiện nay, HĐND thành phố đã chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Đồng thời, tại Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 1/11/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng, đơn vị này đã điều chỉnh tiến độ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư dự án KCN Hòa Ninh sáng quý III-IV năm 2025.

Phương án nào tối ưu?

Theo Ban quản lý, phương án lựa chọn nhà đầu tư cập nhật theo quy định hiện hành được xác định theo 3 vấn đề.

Thứ nhất, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ hai, chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư khi không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Thứ ba, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu 2023, có hiệu lực từ 1/1/2024.

Đồng thời, có 2 phương án thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành đối với dự án này.

Phương án 1, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Trường hợp, chỉ duy nhất một nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ thì tiến hành hành ngay các bước chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Nếu có hai nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị thực hiện dự án đầu tư, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhà đầu tư đầu tiên nộp hồ sơ, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn áp dụng pháp luật về đấu thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong số những nhà đầu tư đã nộp hồ sơ hợp lệ.

Phương án 2, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập. Trong đó, đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu như đã thực hiện trước đây.

Phía Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho rằng, khó khăn vướng mắc nhất của phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (thuộc pháp luật chuyên ngành) là Luật Đấu thầu chưa có hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí.

Trong khi đó, việc vận dụng một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ không thể thực hiện được do Nghị định sẽ hết hiệu lực thi hành trong thời gian chuyển tiếp giữa Luật Đấu thầu 2013 và Luật Đấu thầu 2023.

Trong khi đó, tại Điều 96 Luật Đấu thầu 2023 không có quy định chuyển tiếp các dự án thuộc trường hợp vận dụng một số điều của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-go-vuong-cho-du-an-khu-cong-nghiep-hoa-ninh-the-nao-a651377.html