Cuộc đời

Ngày sau đong đếm lại/Thấy cuộc đời thật hay/Vì mình không 'tồn tại'/Mà đang 'sống' mỗi ngày.

Ngày sau đong đếm lại/Thấy cuộc đời thật hay/Vì mình không “tồn tại”/Mà đang “sống” mỗi ngày.

Cuộc đời dù tốt xấu
Mọi chuyện cũng sẽ qua
Cả một đời tranh đấu
Cũng thành cát bụi mà…

Nắng lên rồi nắng tắt
Mưa tạnh rồi lại rơi
Phồn vinh hay hiu hắt
Cũng sẽ hết một đời.

Hôm nay hoa vẫn nở
Mây và gió vẫn bay
Em và tôi còn thở
Cứ yêu thế giới này.

Ngày sau đong đếm lại
Thấy cuộc đời thật hay
Vì mình không “tồn tại”
Mà đang “sống” mỗi ngày.

Tác giả: Mai Thanh Hạ

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/cuoc-doi.html