Cùng dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở

Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát việc, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nắm bắt tình hình ở địa bàn khu dân cư (KDC), Tỉnh ủy đã có quy định về việc Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt Đảng với chi bộ KDC.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự sinh hoạt với Chi bộ ấp 6, trực thuộc Đảng bộ xã Trà Cổ (H.Tân Phú). Ảnh: P.HẰNG

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự sinh hoạt với Chi bộ ấp 6, trực thuộc Đảng bộ xã Trà Cổ (H.Tân Phú). Ảnh: P.HẰNG

Việc thực hiện quy định này còn góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ KDC.

Sâu sát với địa bàn dân cư

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Anh Dũng cho biết, Ban TVTU đã có Quy định số 32-QĐ/TU ngày 7-8-2019 về việc Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt Đảng với chi bộ KDC. Quy định này áp dụng đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban TVTU và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự ít nhất 2 lần/năm (riêng Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh ủy dự ít nhất 1 lần/năm) với chi bộ KDC.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khi về dự sinh hoạt với chi bộ KDC có nhiệm vụ, quyền hạn là theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo đúng các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Từ các buổi dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở giúp cấp ủy, chi bộ nắm vững quy trình, nội dung trong sinh hoạt để thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Thông qua dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cung cấp cho chi bộ KDC về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, địa phương; chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Khi dự sinh hoạt chi bộ với KDC, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở theo thẩm quyền, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo cấp trên.

Định kỳ hàng năm, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công dự sinh hoạt chi bộ ở KDC hoặc nơi cư trú theo quy định của Ban TVTU trong bản tự kiểm điểm cá nhân, qua đó để Ban TVTU xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo chi bộ KDC

Bí thư Chi bộ 6, trực thuộc Đảng bộ xã Trà Cổ (H.Tân Phú) Nguyễn Châu Tùng chia sẻ, trong đợt sinh hoạt định kỳ tháng 9-2023, chi bộ được đón các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy Tân Phú cùng dự sinh hoạt với chi bộ.

Phát biểu với các đảng viên trong Chi bộ ấp 6, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường nhấn mạnh, một trong những nội dung cần tập trung khi sinh hoạt chi bộ là công tác chính trị tư tưởng, sự nêu gương của đảng viên. Phải dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ những khó khăn, nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Cụ thể như, ở ấp 6 còn 13 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo, chi bộ phải tìm giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo. Đồng thời, trong ấp có gần 1,4 ngàn nhân khẩu nhưng chi bộ ấp mới có 17 đảng viên, tỷ lệ đảng viên so với dân số của ấp còn quá ít, do đó chi bộ phải quan tâm đến việc kết nạp đảng viên mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đảng viên trong chi bộ phải luôn có tinh thần tình làng nghĩa xóm, yêu thương, giúp đỡ nhau, cùng nhau đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, chi bộ ấp phải kịp thời báo cáo với xã, huyện. Đối với lãnh đạo H.Tân Phú, cần rà soát tất cả công việc liên quan đến đời sống người dân trên địa bàn huyện để chăm lo cho cuộc sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đảng viên Đặng Xuân Thành, Chi bộ ấp 6 bày tỏ ông rất vui mừng, phấn khởi khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện về dự sinh hoạt với chi bộ KDC, qua đó cho thấy sự quan tâm, sâu sát của cán bộ lãnh đạo cấp trên với đảng viên ở cơ sở, đồng thời giúp đảng viên ở cơ sở thấy càng phải làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững mạnh.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện toàn tỉnh có 933 chi bộ KDC (chi bộ ấp, khu phố). Cùng với việc các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ KDC, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tỉnh còn thành lập các tổ công tác, thường xuyên dự sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ thuộc các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Qua các buổi dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không chỉ nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, mà còn làm công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/cung-du-sinh-hoat-chi-bo-o-co-so-5dc6022/