Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, đảm bảo an ninh thông tin

Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, đảm bảo an ninh thông tin

Ngày 22-1, Sở Thông tin - truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và đề ra nhiệm vụ năm...
Đảm bảo môi trường an toàn để chăm sóc, giáo dục trẻ

Đảm bảo môi trường an toàn để chăm sóc, giáo dục trẻ

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa năm 2021

9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa năm 2021

Rà soát tiến độ chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu ủy miền Đông Nam bộ

Rà soát tiến độ chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu ủy miền Đông Nam bộ

Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ban Nội chính Tỉnh ủy kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Ban Nội chính Tỉnh ủy kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Giao ban các đơn vị khối Đảng tỉnh

Giao ban các đơn vị khối Đảng tỉnh

Triển khai quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thiếu giáo viên hay thiếu cơ chế, chính sách?

Thiếu giáo viên hay thiếu cơ chế, chính sách?

Tiếp tục vận động toàn dân phòng chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tiếp tục vận động toàn dân phòng chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Huyện Xuân Lộc: Thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên

Xây dựng mô hình biểu trưng Chiến khu Đ

Xây dựng mô hình biểu trưng Chiến khu Đ

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên

Tỉnh ủy triển khai quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy triển khai quyết định về công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại các Đảng bộ trực thuộc tỉnh

Kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại các Đảng bộ trực thuộc tỉnh

Xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại huyện Định Quán

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại huyện Định Quán

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường cao điểm cuối năm

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường cao điểm cuối năm

Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Tăng cường giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm

Tăng cường giám sát để chủ động phòng ngừa sai phạm

Ông Từ Nam Thành giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ

Ông Từ Nam Thành giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ

Đồng chí Từ Nam Thành giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ

Đồng chí Từ Nam Thành giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ

Kết nạp gần 12 ngàn đoàn viên thanh niên vào Đảng

Thi hành đúng Điều lệ Đảng

Thi hành đúng Điều lệ Đảng

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 7 đến 13-12-2020)

Tuyên dương 147 gương người tốt, việc tốt năm 2020

Tuyên dương 147 gương người tốt, việc tốt năm 2020

Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang Đồng Nai

Ký kết phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng và lực lượng vũ trang Đồng Nai

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Đồng Nai

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Đồng Nai

Năm 2022 sẽ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Khai mạc hội thi kể chuyển học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Khai mạc hội thi kể chuyển học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các trường học

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các trường học

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ CHQS tỉnh

Kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ CHQS tỉnh

Phấn đấu xây dựng Xuân Lộc hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Phấn đấu xây dựng Xuân Lộc hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Lựa chọn nội dung phù hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021

Lựa chọn nội dung phù hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021

Quan tâm giải quyết rốt ráo bức xúc của nhân dân

Quan tâm giải quyết rốt ráo bức xúc của nhân dân