Cuba bỏ chế độ lương bình quân

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO)-Cuba tuyên bố sẽ phá bỏ hệ thống trả lương theo chế độ bình quân cho tất cả mọi người như hiện nay và cho phép các công nhân, cán bộ quản lý được nhận tiền thưởng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/170732