CTCP Đường Quảng Ngãi sắp chi 715 tỷ đồng trả cổ tức

  Chuyên trang Vietnamdaily - Báo Tri thức & Cuộc sống
  1 liên quanGốc

  Với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 715 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

  Ngày 22/4, CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) - ông chủ thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 20%, thời gian thanh toán vào ngày 6/5.

  Với gần 357 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 715 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

  Trước đó tháng 9/2021 công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 5% và đợt 2 vào tháng 1/2022 tỷ lệ 5%. Sau đợt này, QNS đã hoàn thành chi trả cổ tức tỷ lệ 30% cho cổ đông năm 2021.

  Tính đến 31/12/2021 Đường Quảng Ngãi còn 3.368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 638 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 353 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

  Về kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu Đường Quảng Ngãi đạt 7.335 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó. Lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng, tăng 19%.

  Trong cơ cấu doanh thu của Đường Quảng Ngãi, doanh thu từ sữa đậu nành đạt 4.090 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước đó và đóng góp khoảng 55,5% tổng doanh thu công ty.

  Mảng kinh doanh đường mang lại 1.583 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ và đóng góp gần 22% tổng doanh thu. Thành Phát mang về 1.178 tỷ đồng doanh thu, còn lại là doanh thu khác.

  Năm 2022, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu. Mục tiêu lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.008 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức tỷ lệ không dưới 15% chi cổ đông.

  Anh Nhi

  Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/ctcp-duong-quang-ngai-sap-chi-715-ty-dong-tra-co-tuc-136010.html