ConvertHQ v1.1.0.1 - Chuyển đổi mọi định dạng file audio, video cao cấp

    Gốc

    XHTTOnline: ConvertHQ 1.1011 là một giải pháp toàn diện cho multimedia nhằm chuyển đổi cho đủ loại audio và video files với chất lượng cao nhất. Tiện ích này hỗ trợ hầu hết mọi định dạng multimedia thông dụng nhất ở máy tính, hay dụng cụ PDA, cả điện thoại di động.

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=15042