Công trường dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn trước khi vận hành

Các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) triển khai nhiều dự án đầu tư, cải tạo lưới điện và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm sớm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Những ngày này trên công trường dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn, đường dây 110kV Bỉm Sơn - Nga Sơn, các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện.

Những ngày này trên công trường dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn, đường dây 110kV Bỉm Sơn - Nga Sơn, các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát… đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện.

Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn, đường dây 110kV Bỉm Sơn - Nga Sơn có chiều dài 18,459 km với 72 vị trí cột và có tổng mức đầu tư hơn 112,6 tỷ đồng.

Ngày 17/11/2022, ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trực tiếp đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn, đường dây 110kV Bỉm Sơn - Nga Sơn.

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Trong quá trình triển khai thi công dự án, PC Thanh Hóa chủ động hỗ trợ các nhà thầu giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các văn bản, thủ tục pháp lý cũng như quan tâm, kiểm soát tiến độ hằng ngày, tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng mà dự án mang lại, các đơn vị thi công luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của người dân và chính quyền địa phương.

Ông Lê Quang Thái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận cố gắng, nỗ lực của các đơn vị tham gia, đồng thời yêu cầu dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nga Sơn, đường dây 110kV Bỉm Sơn - Nga Sơn phải được đóng điện ngay trong tháng 11/2022.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra thiết bị dao tiếp địa 110kV.

Công nhân kiểm tra hoạt động máy đo nhiệt độ trạm biến áp.

Cán bộ thí nghiệm kiểm tra tủ phân phối nguồn một chiều.

Thi công, kiểm tra hoạt động phòng phân phối lưới 35kV và 22kV.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra công tác thí nghiệm hiệu chỉnh.

Cán bộ thí nghiệm kiểm tra công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện.

Trạm biến áp 110kV Nga Sơn được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo hướng trạm biến áp không người trực góp phần tạo ra bước đột phá trong việc theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục tình trạng hoạt động của các loại máy móc, thiết bị tại TBA; đồng thời giảm đáng kể lực lượng, nhân công quản lý trực tiếp tại trạm biến áp này.

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-truong-du-an-duong-day-va-tram-bien-ap-110kv-nga-son-truoc-khi-van-hanh-ar714576.html