Công nhận điểm du lịch Di tích chùa Tây Phương

Chùa Tây Phương được TP Hà Nội công nhận là điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt và tổ chức quản lý, khai thác theo đúng quy định của Luật Du lịch.

Ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 2475/ QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.

Theo đó, điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất) sẽ được giao cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Thạch Thất tổ chức quản lý, khai thác phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

Bên trong không gian chùa Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội). (Ảnh: NN)

Bên trong không gian chùa Tây Phương (xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội). (Ảnh: NN)

Các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an TP Hà Nội; UBND huyện Thạch Thất; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Thạch Thất có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, qua đó đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả.

Chùa Tây Phương là ngôi chùa có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. Đặc biệt, đây là một di tích tiêu biểu nhất về mặt kiến trúc, điêu khắc và tạc tượng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 18.

Năm 1962, chùa Tây Phương đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Năm 2014, chùa Tây Phương nằm trong danh sách được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 2015, Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Tây Phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Tây Phương được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 5 đến mùng 7/3 âm lịch.

Ngô Nhung

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-nhan-diem-du-lich-di-tich-chua-tay-phuong-ar688185.html