Công đoàn ngành xây dựng quan tâm cơ chế đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động

  Năm 2023, Công đoàn ngành xây dựng tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân, lao động.

  Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn Văn phòng Sở Xây dựng

  Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho Công đoàn Văn phòng Sở Xây dựng

  Năm 2023, Công đoàn ngành xây dựng tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến công nhân, lao động. Chú trọng hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng cơ chế đối thoại, giải quyết các tranh chấp lao động về quyền và lợi ích phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân, lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

  Năm 2022, Công đoàn ngành xây dựng đã phối hợp tư vấn, giải quyết vướng mắc về chế độ chính sách, xây dựng cho 67 lượt công nhân, lao động. 27 trong tổng số 34 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể. Dịp Tết Nhâm Dần 2022, toàn ngành có 25 công đoàn cơ sở phối hợp với Ban giám đốc doanh nghiệp tặng quà Tết cho người lao động; 19 đơn vị thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân.

  Tại hội nghị tổng kết năm 2022 của Công đoàn ngành xây dựng sáng 10.1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân, Công đoàn ngành tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2022.

  MINH NGUYỆT

  Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/cong-doan-nganh-xay-dung-quan-tam-co-che-doi-thoai-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-224308