Công an Hà Nội tạo mọi điều kiện cấp hộ chiếu mẫu mới cho người dân

Từ ngày 1-7, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới. Chính vì vậy, số lượng người dân tới đăng ký thủ tục làm hộ chiếu cũng đã tăng lên đột biến.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-ha-noi-tao-moi-dieu-kien-cap-ho-chieu-mau-moi-cho-nguoi-dan-post510033.antd