Công an Cà Mau triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 25/5, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm.

Tham dự có trên 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố và Chỉ huy Công an cấp xã trong tỉnh.

Thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở.

Thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở.

Thông qua việc triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Thượng tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Luật trên như về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn công tác bảo đảm ANTT.

Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT được ban hành đã tạo cơ sở pháp quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điều này góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt hơn và linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở; khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật...

V.Đức - H.Giang

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-ca-mau-trien-khai-thi-hanh-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-antt-o-co-so-i732358/