Con Đường Tơ Lụa tròn 1 tuổi

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hơn 1.000 game thủ đã có mặt tại trung tâm Hội Nghị Quốc Gia để cùng chung vui nhân sự kiện Con Đường Tơ Lụa (CĐTL) tròn 1 tuổi.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=7873&t=pcolarticle