Commando trong rừng

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Mục tiêu của bạn là tìm cách đi từ bài này sang bài khác với một khẩu súng trong tay, vài quả lựu đạn và 3 mạng sống.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Alo-game/2008/12/3B9AD9E0