Cơm khô

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng nay, mở nồi cơm ra thấy bốc mùi thiu, mẹ tiếc rẻ đem đi bỏ. Mẹ nói hạt gạo là hạt ngọc, ai ăn phung phí mai mốt không có gạo để ăn, giá như trong xóm vẫn còn ai đó nuôi heo hay phơi cơm khô thì tốt quá, đem cho họ thì thấy đỡ mang tội hơn. Tôi cười nói với mẹ để tôi đi vòng vòng quanh xóm xem có ai cần không.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/8/16/256648.tno