Có nhiều chương trình phục vụ Tết Trung Thu

    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù Tết Trung thu là dành riêng cho trẻ em, thế nhưng dịp này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, siêu thị đẩy mạnh kinh doanh, quảng bá thương hiệu. Chính vì lẽ đó mà trong dịp tết trung thu nhiều khách sạn, siêu thị đã đưa ra các chương trình hấp dẫn.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=23869