Cố lên! cố lên!

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Câu 1: Sa mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích đất liền trên Trái đất.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/178154