Cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển phần mềm Việt Nam - Hàn Quốc

    Gốc

    Ngày 12/11/2007, Tổ chức Xúc tiến thương mại công nghiệp phần mềm Hàn Quốc (KIPA) và Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa) phối hợp tổ chức hội thảo Hợp tác Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam - Hàn Quốc.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17822