Có 25 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Ngày 15/9, Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức Hội nghị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị, đại diện Cục Quản lý Chất lượng và một số trường đại học tham dự.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo Kết quả tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam giai đoạn 2018-2022, công tác tổ chức thi đã dần đi vào ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức giáo dục có liên quan.

Tính đến tháng 9/2022, đã có 25 đơn vị đủ điều kiện thực hiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết: Cục Quản lý Chất lượng đã chủ trì tham mưu xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.

Theo quy định tại Quyết định số 4242/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Chất lượng thành lập Trung tâm Khảo thí Quốc gia với nhiệm vụ “Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức thi, cấp chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ 6 bậc theo quy định của Bộ GDĐT. Trực tiếp tổ chức thi, cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc cho những thí sinh đạt yêu cầu hoặc cung cấp đề thi cho các đơn vị được Bộ GDĐT cho phép tổ chức đánh giá năng lực (ĐGNL) ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc”.

Từ cuối năm 2018 đến nay, Trung tâm Khảo thí Quốc gia đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 324 đợt thi đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức thi được thực hiện đúng quy định của Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 24/2001/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 về sửa đổi bổ sung Thông tư số 23.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đã đáp ứng được đa dạng nhu cầu; quy trình triển khai, đánh giá, điều kiện về cơ sở vật chất đã được chuẩn hóa mang lại sản phẩm cuối cùng với kết quả phân tích thể hiện rõ uy tín và chất lượng của kỳ thi.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức, quan tâm đến chất lượng Kỳ thi. Đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia thi và chấm thi. Đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức kỳ thi công bằng, khách quan. Cùng với đó, tiếp tục đóng góp, xây dựng ngân hàng đề thi chung.

Tăng cường tự kiểm tra, rà soát, kiểm tra thường xuyên; đẩy mạnh công tác quản trị, chọn đúng người, giao đúng việc; các nhà trường cùng Bộ Giáo dục – Đào tạo giám sát, phối hợp cùng ngành công an thống nhất chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại các địa phương.

Đỗ Như -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/co-25-don-vi-du-dieu-kien-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu.htm