Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Khuyến khích trường đại học đăng ký kiểm định với các tổ chức quốc tế uy tín

Chuyện văn bản pháp quy 'thò ra thụt vô' hay kỉ cương phép nước không nghiêm?

Chuyện văn bản pháp quy 'thò ra thụt vô' hay kỉ cương phép nước không nghiêm?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Kiểm định giáo dục Đại học: Vẫn chưa đi cùng chất lượng thực tế?

Cả nước chỉ có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cả nước chỉ có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cả nước có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng

Cả nước có 123 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng

Bộ GD&ĐT hủy quyết định vì Thanh tra phản ứng

Bộ GD&ĐT hủy quyết định vì Thanh tra phản ứng

TS. Phạm Xuân Thanh: Cần nhìn nhận đúng về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

TS. Phạm Xuân Thanh: Cần nhìn nhận đúng về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học còn nhiều bất cập

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học còn nhiều bất cập

Bộ Giáo dục thu hồi các văn bản xem xét kỷ luật 13 công chức

Bộ Giáo dục thu hồi các văn bản xem xét kỷ luật 13 công chức

Vụ gian lận thi cử: Hủy kỷ luật vì thanh tra giáo dục 'phản pháo'

Vụ gian lận thi cử: Hủy kỷ luật vì thanh tra giáo dục 'phản pháo'

Hủy quyết định kỷ luật 13 cán bộ: Chờ bước tiếp theo

Hủy quyết định kỷ luật 13 cán bộ: Chờ bước tiếp theo

Xem xét kỷ luật 13 người liên quan gian lận thi cử: Bị phản ứng... Bộ GĐ&ĐT phải hủy quyết định?

Xem xét kỷ luật 13 người liên quan gian lận thi cử: Bị phản ứng... Bộ GĐ&ĐT phải hủy quyết định?

Giám sát, đánh giá các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Giám sát, đánh giá các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GD&ĐT bất ngờ hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ

Bộ GD&ĐT bất ngờ hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử?

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử?

Bộ GD&ĐT hủy xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử vì không đúng quy trình

Bộ GD&ĐT hủy xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan đến gian lận thi cử vì không đúng quy trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức

Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức

Bộ GD&ĐT thu hồi quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ

Bộ GD&ĐT thu hồi quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo cục, vụ dính gian lận thi cử?

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo cục, vụ dính gian lận thi cử?

Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật nhiều cục, vụ trưởng

Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật nhiều cục, vụ trưởng

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Bộ GD&ĐT hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức

Bộ GD&ĐT hủy bỏ quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức

Bộ GD-ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức liên quan đến gian lận thi cử

Bộ GD-ĐT hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 công chức liên quan đến gian lận thi cử

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo dính gian lận thi cử?

Vì sao Bộ GD&ĐT hủy quyết định xem xét kỉ luật 13 lãnh đạo dính gian lận thi cử?

Bộ GD&ĐT: Đã hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Bộ GD&ĐT: Đã hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Bộ Giáo dục hủy quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ liên quan gian lận thi cử 2018

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Kết quả kiểm định đại học: Bộc lộ nhiều bất ổn

Giáo dục – vì đâu nên nỗi truân chuyên?

Giáo dục – vì đâu nên nỗi truân chuyên?

Chất lượng giáo viên cần chuẩn trình độ hơn chuẩn bằng cấp

Chất lượng giáo viên cần chuẩn trình độ hơn chuẩn bằng cấp

Đơn vị nào dừng sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT?

Đơn vị nào dừng sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT?

Website các Sở GD&ĐT phải công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép

Website các Sở GD&ĐT phải công khai danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép

Đầy đủ nhất danh sách 49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Đầy đủ nhất danh sách 49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Sau 1 năm phát hiện gian lận nâng điểm thi, Bộ GD-ĐT xem xét kỷ luật 13 lãnh đạo cục, vụ

Sau 1 năm phát hiện gian lận nâng điểm thi, Bộ GD-ĐT xem xét kỷ luật 13 lãnh đạo cục, vụ

'Lỗ hổng' nào tiếp tay cho Trường Đại học Đông Đô sai phạm?

'Lỗ hổng' nào tiếp tay cho Trường Đại học Đông Đô sai phạm?

Bộ Giáo dục thông báo 12 trường ở Bắc Giang dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ Giáo dục thông báo 12 trường ở Bắc Giang dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

49 đơn vị bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

14 trường ĐH, CĐ và hàng loạt trung tâm… phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

14 trường ĐH, CĐ và hàng loạt trung tâm… phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Những đơn vị nào buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Những đơn vị nào buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

Trường ĐH Bắc Hà, ĐH Kinh Bắc... phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trường ĐH Bắc Hà, ĐH Kinh Bắc... phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Sự kiện 24/7: Nhiều lãnh đạo cục, vụ Bộ GD - ĐT bị xem xét kỷ luật

Sự kiện 24/7: Nhiều lãnh đạo cục, vụ Bộ GD - ĐT bị xem xét kỷ luật

Vì sao nhiều cục, vụ trưởng của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật?

Vì sao nhiều cục, vụ trưởng của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật?

49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Danh tính 13 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bị xem xét kỷ luật

Danh tính 13 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bị xem xét kỷ luật

Danh sách 49 đơn vị buộc phải dừng kiểm tra ngoại ngữ, tin học

Danh sách 49 đơn vị buộc phải dừng kiểm tra ngoại ngữ, tin học

49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

49 cơ sở phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD&ĐT yêu cầu gần 50 đơn vị dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD&ĐT yêu cầu gần 50 đơn vị dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Gần 50 cơ sở giáo dục phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Gần 50 cơ sở giáo dục phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

7 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Gian lận thi cử: Xem xét kỷ luật cán bộ Bộ GD-ĐT

Gian lận thi cử: Xem xét kỷ luật cán bộ Bộ GD-ĐT

13 cán bộ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

13 cán bộ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Gần 50 đơn vị phải dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật, vì sao?

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật, vì sao?

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Hàng loạt đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Hàng loạt cán bộ của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Hàng loạt cán bộ của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Công khai danh tính 13 lãnh đạo cục, vụ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Công khai danh tính 13 lãnh đạo cục, vụ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Vụ gian lận thi cử 2018: 13 lãnh đạo cục, vụ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Vụ gian lận thi cử 2018: 13 lãnh đạo cục, vụ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Gian lận thi cử năm 2018: Nhiều cán bộ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Gian lận thi cử năm 2018: Nhiều cán bộ của Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Bộ GD-ĐT bất ngờ quyết định xem xét kỷ luật hàng loạt cục trưởng, vụ trưởng

Bộ GD-ĐT bất ngờ quyết định xem xét kỷ luật hàng loạt cục trưởng, vụ trưởng

Gần 50 cở sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Gần 50 cở sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét kỷ luật hàng loạt lãnh đạo vụ, cục

Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét kỷ luật hàng loạt lãnh đạo vụ, cục

Gian lận thi cử: Bộ Giáo dục xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo

Gian lận thi cử: Bộ Giáo dục xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo

Gian lận thi THPT quốc gia 2018: Xem xét kỉ luật 13 cán bộ, lãnh đạo của Bộ GD&ĐT

Gian lận thi THPT quốc gia 2018: Xem xét kỉ luật 13 cán bộ, lãnh đạo của Bộ GD&ĐT

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ GD&ĐT sau gian lận thi cử

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ GD&ĐT sau gian lận thi cử

Cục trưởng Mai Văn Trinh và nhiều cán bộ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

Cục trưởng Mai Văn Trinh và nhiều cán bộ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật

13 công chức của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật liên quan gian lận thi cử

13 công chức của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật liên quan gian lận thi cử

Vụ gian lận thi cử 2018: Xem xét kỷ luật 2 Cục trưởng, 1 Cục phó, 2 Vụ trưởng

Vụ gian lận thi cử 2018: Xem xét kỷ luật 2 Cục trưởng, 1 Cục phó, 2 Vụ trưởng

Nóng: Danh sách 13 cán bộ của bộ GD&ĐT liên quan đến gian lận thi cử bị đề nghị xem xét kỷ luật

Nóng: Danh sách 13 cán bộ của bộ GD&ĐT liên quan đến gian lận thi cử bị đề nghị xem xét kỷ luật

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ Giáo dục sau gian lận thi cử

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ Giáo dục sau gian lận thi cử

Liên quan gian lận thi cử 2018, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Liên quan gian lận thi cử 2018, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT bị xem xét kỷ luật

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ Giáo dục bị xem xét kỷ luật

Nhiều Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh thanh tra của Bộ Giáo dục bị xem xét kỷ luật

Sai phạm lớn tại ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT trả lời chung chung, lờ trách nhiệm?

Sai phạm lớn tại ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT trả lời chung chung, lờ trách nhiệm?

Trường ĐH Đông Đô cấp chui văn bằng 2: Bộ GD-ĐT nhìn mà không thấy?

Trường ĐH Đông Đô cấp chui văn bằng 2: Bộ GD-ĐT nhìn mà không thấy?

Giáo dục – Dù muốn bênh nhưng đành phải nói cho ra nhẽ

Giáo dục – Dù muốn bênh nhưng đành phải nói cho ra nhẽ

Vụ bắt tạm giam Hiệu trưởng ĐH Đông Đô: Bộ Giáo dục và Đào tạo 'lên tiếng'

Vụ bắt tạm giam Hiệu trưởng ĐH Đông Đô: Bộ Giáo dục và Đào tạo 'lên tiếng'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tốt hơn, nề nếp hơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tốt hơn, nề nếp hơn

Bộ Giáo dục nhìn nhận về chất lượng dạy – học môn Tiếng anh như thế nào?

Bộ Giáo dục nhìn nhận về chất lượng dạy – học môn Tiếng anh như thế nào?

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2019

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2019

Xử lý sao khi không xác minh được tính hợp pháp của văn bằng?

Xử lý sao khi không xác minh được tính hợp pháp của văn bằng?

Vì sao không công bố đáp án ngay sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019?

Vì sao không công bố đáp án ngay sau kỳ thi THPT Quốc gia 2019?

Thi Trung học phổ thông quốc gia: Những điều thí sinh cần lưu ý

Thi Trung học phổ thông quốc gia: Những điều thí sinh cần lưu ý

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát thật kỹ danh sách cán bộ coi thi và thanh tra

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát thật kỹ danh sách cán bộ coi thi và thanh tra

Tất cả lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung cao độ cho kỳ thi THPT quốc gia

Tất cả lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung cao độ cho kỳ thi THPT quốc gia

Vụ gian lận điểm Hòa Bình: Trường công an có thể hủy kết quả thí sinh

Vụ gian lận điểm Hòa Bình: Trường công an có thể hủy kết quả thí sinh

Điều chuyển lãnh đạo ban quản lý dự án chưa làm tốt nhiệm vụ

Điều chuyển lãnh đạo ban quản lý dự án chưa làm tốt nhiệm vụ

Một số điều chỉnh về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Một số điều chỉnh về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để tuyển sinh

Các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để tuyển sinh

Tổ chức thi THPT quốc gia 2019: Chú trọng lựa chọn nhân sự

Tổ chức thi THPT quốc gia 2019: Chú trọng lựa chọn nhân sự