Chuyện kỳ thú về làng gốm Chu Đậu

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trải một thời gian dài bị thất truyền, nay nghề gốm ở Chu Đậu đã được khôi phục. Câu chuyện về sự khôi phục gốm Chu Đậu cũng lý thú như việc phát hiện nghề gốm từng có ở Chu Đậu trước đây 5 thế kỷ!

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2007/11/130702