Chuyển đơn của bà Phạm Thị Nguyệt đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn của bà Phạm Thị Nguyệt đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1376/TTr-TDXLĐT ngày 28/11/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đơn của bà Phạm Thị Nguyệt trú tại số 14/3 đường số 1, khu phố 1, phường Bình Trung Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn của bà Phạm Thị Nguyệt đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Ủy ban thông báo kết quả giải quyết đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Nhân Dân được biết.

BAN BẠN ĐỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-don-cua-ba-pham-thi-nguyet-den-ubnd-tp-ho-chi-minh-de-xem-xet-giai-quyet-post729670.html