Chuyện của hình và bóng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người ta thường nói khi yêu nhau thì sẽ như “hình” với “bóng”, hình tượng này thật đẹp và sống động đúng không anh. “Hình” làm gì thì “bóng” của nó sẽ làm theo đúng như vậy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=112364