Chuyện "3 không" ở đảo Lý Sơn

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Huyện Lý Sơn gồm 3 xã, với 20 ngàn dân, song từ khi thành lập huyện đến nay, nhờ sự sáng tạo trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đúng 6 điều Bác Hồ dạy, nên chưa có vụ trọng án nào xảy ra. Anh em ở Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ngãi nói với tôi rằng, hiếm có huyện nào phấn đấu được "3 không" như ở Lý Sơn: không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/3/65764.cand