Chương trình thực tập cho sinh viên CĐ Kinh Tế - Công Nghệ TP.HCM

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 18/4/2008, trường CĐ Kinh Tế - Công Nghệ TP.HCM và công ty cổ phần Truyền Thông Phần Mềm Việt ký kết triển khai chương trình thực tập cho sinh viên khoa CNTT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9859&t=pcolarticle