Chương trình Flickr giúp đăng ảnh nhanh trên desktop

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Không phải mở website để đăng nhập tài khoản và bấm qua nhiều đường link, người dùng trang chia sẻ ảnh này có thể kéo thả các tấm hình vào nền một cửa sổ nhỏ ngay trên màn hình máy tính nhờ chương trình Uploadr.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=24964