Chứng khoán toàn cầu tụt dốc

    Gốc

    NDĐT – Trong ngày giao dịch đầu tuần và cũng là đầu tiên kể từ sau khi kế hoạch cứu nguy thị trường tài chính Mỹ được thông qua, thị trường chứng khoán nước này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132448&sub=57&top=38