Chứng khoán MHBS chuẩn bị tăng vốn gấp 5 lần

    1 đăng lạiGốc

    Công ty Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHBS) đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=14fbfd4e5422fc&page=category