Chứng khoán Hoàng Gia là thành viên thứ 55 của HoSE

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 26/9, Công ty cổ phần chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (IRS) đã chính thức trở thành thành viên giao dịch thứ 55 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215192/Default.aspx