Chuẩn bị các nội dung cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 18-6, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy quý II.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II. Ảnh: Phương Hằng

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II. Ảnh: Phương Hằng

Trong quý II, các cơ quan trong khối Đảng của tỉnh đã tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản những nội dung Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và thực hiện tốt những công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tuy nhiên, việc theo dõi và thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có việc, có lúc chưa kịp thời; chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị còn chậm so với quy định; công tác phối hợp một số lĩnh vực có lúc, có việc chưa nhịp nhàng. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn một số nội dung phục vụ chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII còn chậm.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận các cơ quan trong khối Đảng của tỉnh thời gian qua đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có xây dựng văn kiện và công tác nhân sự.

Về xây dựng văn kiện, phải thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, tầm vóc của một địa phương. Lắng nghe, cầu thị với những đóng góp cho văn kiện để văn kiện thực sự khoa học, có chất lượng. Để chuẩn bị cho văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh, các cơ quan được giao thực hiện 6 đề tài nghiên cứu khoa học, phục vụ việc xây dựng văn kiện cần khẩn trương hoàn thành.

Công tác truyền thông, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp phải được tiến hành chu đáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội bằng những việc làm thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân.

Về xây dựng nhân sự đại hội, phải có “ngân hàng” về công tác cán bộ để ở đâu cần cán bộ là có, không được để trống lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng tầm cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu, thực hiện tốt công tác nội chính, kiểm soát tốt tình hình, từ nay đến đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII không để xảy ra tình hình phức tạp. Tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ, không được buông lỏng công tác lãnh đạo.

Kết luận hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các cơ quan khối Đảng của tỉnh hoàn thành sớm việc sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng quy định. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình để chuẩn bị cho xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Trước mắt tham mưu, phục vụ tốt các nội dung họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 - Quý 2 (dự kiến tháng 7-2024). Kiện toàn công tác cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện tỉnh ủy quản lý. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác quý III-2024 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tuyên giáo, tổ chức, dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202406/chuan-bi-cac-noi-dung-cho-dai-hoi-dang-cac-cap-nhiem-ky-2025-2030-411457f/