Chùa Bửu Long (TP.Thủ Đức) tổ chức khóa xuất gia gieo duyên lần 4 - năm 2023

Sáng 4-12, chư Tăng chùa Bửu Long (TP.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức cho 40 Phật tử xuất gia gieo duyên lần 4 - năm 2023.

Chư Tăng trao y

Chư Tăng trao y

Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, viện chủ chùa Bửu Long, Trưởng ban Tổ chức có những chia sẻ tại khóa tu.

“Chùa tạo duyên lành cho Phật tử tham gia tu học xuất gia cùng chư tôn đức Tăng và tu nữ, học sống đời sống phạm hạnh, theo truyền thống Phật giáo Nam tông. Người xuất gia gieo duyên thực hành sự trở về trọn vẹn, soi sáng ngay nơi thực tại của chính mỗi người, từ đó phát huy trí tuệ và nhận thức; điều chỉnh hành vi, đời sống của mình cho đúng tốt, khi tu và học ở đây cũng không có phương pháp, mà chỉ có mình quán sát chính mình”, Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ.

Được biết, khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 4, diễn ra từ ngày 2 đến 10-12-2023, tại chùa Bửu Long có 40 Phật tử tham gia tu học.

Hình ảnh khóa tu gieo duyên tại chùa Bửu Long:

Phân ban TTTT Phật giáo Nam tông Kinh T.Ư

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chua-buu-long-tpthu-duc-to-chuc-khoa-xuat-gia-gieo-duyen-lan-4-nam-2023-post69573.html