Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Cán bộ mặt trận làm cái gì cũng phải gắn với dân'

Chỉ đạo tại Đại hội điểm MTTQ TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh xây dựng cán bộ mặt trận làm cái gì cũng phải gắn với dân.

Ngày 24-4, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội điểm TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đây là Đại hội điểm toàn quốc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống chính trị rất quan tâm đến công tác mặt trận, vị thế, uy tín của MTTQ Việt Nam được nâng lên một bước.

Điểm lại những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp nói chung, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nói riêng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền vận động, động viên các tầng lớp nhân dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, đồng thuận, cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ X. Ảnh: NHẪN NAM

Ông cũng đề nghị các tỉnh, thành cần rà soát lại dự thảo báo cáo chính trị, cùng với cách viết truyền thống cần có thêm cách tiếp cận mới, phân tích sâu sắc, dẫn chứng cụ thể hơn những việc đã làm được, làm tốt để rút kinh nghiệm, định hướng cho nhiệm kỳ mới, có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp…

“Theo cá nhân tôi, chúng ta không được tư duy nhiệm kỳ nhưng phải có dấu ấn nhiệm kỳ, trong một nhiệm kỳ phải làm được những sản phẩm gì chứ chẳng nhẽ nhiệm kỳ sau lặp lại đúng cái đã làm được của nhiệm kỳ trước, không có gì mới” – Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã chỉ đạo năm nhiệm vụ về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu hướng tới Đại hội lần thứ X.

Trong đó, ông nhấn mạnh “phải quyết tâm xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp: Tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ! Cán bộ mặt trận làm cái gì cũng phải gắn với dân!”.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa, quà tại đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cùng với các nhiệm vụ chung của toàn quốc, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59/2020 của Bộ Chính trị; Phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm vùng Tây Nam bộ vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, hạnh phúc cho mọi người.

Về công tác nhân sự, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị đại hội phát huy dân chủ, đồng thuận hiệp thương cử được những người xứng đáng nhất, có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước với quê hương Cần Thơ và công tác mặt trận.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã biểu dương các cấp mặt trận, với những hoạt động tích cực và hiệu quả, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của TP trong những năm qua.

Theo Bí thư Cần Thơ, hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp đã có nhiều đổi mới, nổi bật và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại đại hội. Ảnh: NHẪN NAM

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động của Mặt trận các cấp đã vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững, từng bước phát huy vai trò là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long trên một số lĩnh vực.

Trước những yêu cầu phát triển, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa mới cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP, hàng năm cần xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân, vì sự phát triển của TP.

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân”, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chú ý tính thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân.

Đồng thời, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng tổ chức MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực…

Ông Nguyễn Trung Nhân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và mục tiêu, phương hướng, Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Ông Nguyễn Trung Nhân tiếp tục được đề cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới. Ảnh: NHẪN NAM

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2024-2029, cần tập trung ba khâu đột phá. Thứ nhất, phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Hai là tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Ba là tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị mang tính đặc thù vùng sông nước của TP.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa X gồm 89 người; Ban Thường trực gồm bảy người (Trong đó, ông Nguyễn Trung Nhân tiếp tục được đề cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, ba Phó Chủ tịch, ba Ủy viên Thường trực); nhiệm kỳ này tiếp tục cơ cấu Phó Chủ tịch không chuyên trách như nhiệm kỳ trước gồm bốn người.

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-can-bo-mat-tran-lam-cai-gi-cung-phai-gan-voi-dan-post787222.html