Chủ đầu tư đề nghị bàn giao việc quản lý cho cơ quan chức năng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Báo Kinh tế & Đô thị số 158 ngày 22/8/2008 đã có bài phản ánh về những bức xúc của người dân tại Làng Quốc tế Thăng Long (bài viết Làng Quốc tế Thăng Long - Bức xúc của dân có được tháo gỡ?) và cuộc họp của dân với lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=91203