Chọn người có động cơ trong sáng vào Đảng

  Báo Đồng Nai
  191 liên quanGốc

  Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 'về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới' đã chỉ rõ những hạn chế của đội ngũ đảng viên hiện nay.

  Theo đó, một bộ phận đảng viên có năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng...

  Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém này, theo Nghị quyết 21, chủ yếu là do một số tổ chức cơ sở Đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên còn biểu hiện nể nang, hình thức, nặng về thành tích; chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, việc chuyển sinh hoạt đảng, xét miễn sinh hoạt đảng còn lỏng lẻo; chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

  Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) tổ chức ngày 22-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin, từ năm 2016-2020, cả nước có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật (chiếm 0,5% tổng số đảng viên).

  Theo đồng chí Trương Thị Mai, đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chính vì vậy, cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Các cấp ủy Đảng coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên và Công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

  “Ngay từ lúc vào Đảng mà anh có động cơ không đúng, không trong sáng thì gắn bó với Đảng cũng khó trong sáng. Do đó, phải xem xét kỹ. Người vào Đảng thì động cơ phải trong sáng. Tôi nói không biết có chủ quan không nhưng một người vào Đảng không trong sáng thì cả cuộc đời đi theo Đảng cũng như thế” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

  Minh Ngọc

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202208/chon-nguoi-co-dong-co-trong-sang-vao-dang-3130381/