Chính sách ''đơn cực'' của Mỹ đã thất bại tại Iraq và Apganistan

    Gốc

    Hanoinet - Theo Ngoại trưởng Lavrov, chính sách ngoại giao “đơn cực” của Mỹ có nghĩa là Washington tự coi mình là siêu cường duy nhất trên thế giới, có khả năng hành động mà không cần đếm xỉa đến quan điểm của các nước khác.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=98336