“Chiến lược tốt nhất là chiến lược tạo thu nhập cao nhất”

    Gốc

    Chủ tịch Tập đoàn IDG chia sẻ về kế hoạch đầu tư mới vào ngành công nghệ thông tin Việt Nam...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/16/2008072202157156/cong-nghe/chien-luoc-tot-nhat-la-chien-luoc-tao-thu-nhap-cao-nhat.htm