Chiếm dụng tiền thi hành án 23 năm không trả

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Năm 1979 tôi mua căn nhà số 862 Trần Hưng Đạo của ông Lý Bỉnh Cửu, hai bên đã nhận tiền, giao nhà nhưng khi làm thủ tục sang tên thì Sở Nhà đất TP không chấp thuận vì ông Cửu có vợ ở nước ngoài.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/tieng_noi_nguoi_dan/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-23.0555390511