Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phần mềm kế toán 1C

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cuối tháng 12/2008, công ty 1VS đã tổ chức hội thảo thường niên với chủ đề “1C: Kế toán 8, thực tiễn áp dụng và định hướng phát triển”.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12635&chnlid=16&t=pcolarticle