Chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu do ai chi trả?

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Xin hỏi những trường hợp nào được CSGT xét nghiệm nồng độ cồn trong máu? Chi phí xét nghiệm do ai chi trả?

Bạn đọc Hoàng Dũng (TP.HCM)

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu nhằm kiểm tra nồng độ ethanol trong máu. Phương pháp này thường được CSGT chỉ định cho những người đang tham gia giao thông. Nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định có thể bị xử phạt.

 Chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu do người vi phạm giao thông chi trả. Ảnh: THẢO HIỀN

Chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu do người vi phạm giao thông chi trả. Ảnh: THẢO HIỀN

Cụ thể, tại Điều 3 Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA (về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) quy định những trường hợp xét nghiệm nồng độ cồn trong máu bao gồm:

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao thông được sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ công an đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

- Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Theo Điều 6 Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA, việc thanh toán chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu quy định người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm Luật Giao thông đường bộ phải chi trả chi phí xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

TUẤN ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chi-phi-xet-nghiem-nong-do-con-trong-mau-do-ai-chi-tra-post778816.html