Chỉ nhắc nhở là chủ yếu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 19/1, Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của UBND TP về quản lý bán hàng rong bắt đầu có hiệu lực. Đây có thể nói là một trong những biện pháp cứng rắn của Thành phố nhằm lập lại trật tự đô thị, nhằm xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=38305