CHDCND Triều Tiên và Goatêmala thiết lập quan hệ ngoại giao

    Gốc

    Đài phát thanh trung ương Triều Tiên cho biết CHDCND Triều Tiên và Goatêmala đã thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215664/Default.aspx