CHDCND Triều Tiên hoãn cuộc gặp 2 miền về đường sắt liên Triều

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên đã hoãn cuộc gặp đầu tiên trong năm nay giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc về tuyến đường sắt liên Triều vì “chưa chuẩn bị xong”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.28568.qdnd