Cháu trai dùng búa sát hại ông nội trong lúc ăn sáng

Đang ăn sáng thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, Vũ Văn T. (18 tuổi) đã dùng búa sát hại ông nội mình.

Cháu trai dùng búa đập chết ông nội trong lúc ăn sáng

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/chau-trai-dung-bua-sat-hai-ong-noi-trong-luc-an-sang-194538.html