Cha truyền con nối

    Gốc

    Thành phần nội các mới của Nhật Bản do vị Thủ tướng thứ 59 là Taro Aso cầm đầu có gì đặc biệt? Đây là câu hỏi mà giới truyền thông, các nhà sử học đặt ra và tìm câu trả lời giúp công chúng hiểu thêm về truyền thống chính trị hiếm nước nào có được như ở xứ sở mặt trời mọc.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/241043.asp