CGV phủ nhận chiếu phim 'Đào, phở và piano'

Hoàn toàn không có chuyện phim 'Đào, phở và piano' được chiếu rộng rãi ở cụm rạp CGV, Lotte với giá 45.000 đồng như một số fanpage đăng tải.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cgv-phu-nhan-chieu-phim-dao-pho-va-piano-112222.htm