Cầu Thượng Cát kết nối Vành đai 3,5 qua sông Hồng

Cầu Thượng Cát nối tuyến đường Vành đai 3,5 từ phía Nam lên phía Bắc sông Hồng, bảo đảm tính đồng bộ cho toàn tuyến. Từ đó góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Ngọc Trang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cau-thuong-cat-ket-noi-vanh-dai-3-5-qua-song-hong.html