Câu chuyện về ấn Đền Trần Nam Định

Là một trong những tín ngưỡng đặc biệt, là thói quen sinh hoạt văn hóa tâm linh từ bao đời nay của người dân đất Thành nam nói riêng và du khách thập phương nói chung, nhưng ấn đền Trần vẫn chưa thật sự được hiểu đúng và đủ giá trị vốn có.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cau-chuyen-ve-an-den-tran-nam-dinh-post737204.html