Cắt trộm dây cáp đem bán đồng nát

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trong tháng 8 và tháng 9/2007, Bạo đã thực hiện 2 vụ cắt trộm dây cáp tiếp địa ở trạm biến áp đem bán đồng nát.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/90510.cand