Cập nhật đề thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên

  Báo Pháp Luật TP.HCM
  165 liên quanGốc

  Các thí sinh vừa hoàn thành bài thi mô tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn thành phần: Lý - Hóa - Sinh sau hơn 150 phút làm bài thi.

  PLO cập nhật đề thi:

  Môn Vật lý:

  Môn Hóa học:

  q

  Môn Sinh học:

  PLO

  Nguồn PLO: https://plo.vn/cap-nhat-de-thi-mon-to-hop-khoa-hoc-tu-nhien-post688119.html