Cảnh giác với những trò lửa đảo trên Internet

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Xuất hiện từ nhiều năm trước, nhưng thủ đoạn cướp hộp thư Yahoo và lừa tiền của bọn lừa đảo trên mạng vẫn khiến nhiều nạn nhân bị sập bẫy.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/52323/default.aspx